Thông tin cần biết

  • Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng không xét tuyển lớp 1 diện ngoài tuyến vì không còn khả năng tiếp nhận.
  • Trường THCS Minh Đức và trường THPT Lương Thế Vinh thực hiện Hội đồng thi tốt nghiệp THPT Quốc gia nên có điều chỉnh thời gian, địa điểm nhận Đơn đề nghị xét tuyển ngoài tuyến như sau:
    • THCS Minh Đức: số 65 Nguyễn Thái Học (cổng sau trường).
    • THPT Lương Thế Vinh: Từ ngày 28/6/2019 đến ngày 03/7/2019
Các loại hình dạy - học tiếng Anh tại Quận 1 (lớp 1 và lớp 6). 
Chương trình Tiếng Pháp song ngữ năm học 2019 - 2020 (lớp 1 và lớp 6). 
Chương trình tích hợp cấp Trung học cơ sở (lớp 1 và lớp 6). 
Đơn đề nghị xét tuyển vào lớp 1 diện ngoài tuyến năm học 2019 - 2020. 
Đơn đề nghị xét tuyển vào lớp 6 diện ngoài tuyến năm học 2019 - 2020. 
Đơn đề nghị xét tuyển vào lớp mầm non diện ngoài tuyến năm học 2019 - 2020. 
Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020.